İYS Şikayet Süreci Nasıl İşliyor?

Ticari elektronik ileti gönderme konusunda bulunan koşullarını düzenleyen Türkiye Cumhuriyetinin belirlediği 6563 Sayılı belirlenmiş olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre; Ticari elektronik iletiler, kullanıcılara ancak önceden onayları alınmak suretiyle gönderilebilir. Bu onay ile beraber yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim bilgileriyle alınabilir. Bununla beraber alıcı (vatandaş) isterse, ticari elektronik iletiyi de reddedebilir. Belirlenmiş olan düzenlemeye göre alıcılar herhangi bir istedikleri zaman, net olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirler. Onaylanmama talebini alan hizmet sağlayıcısı, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak mecburiyetindedir. Ve buna ek olarak ticari elektronik ileti almayı kabul etmedikleri bir hizmet sağlayıcısından ileti alan kullanıcılar (vatandaş), şikâyet haklarını İYS (İleti Yönetim Sistemi) sisteminde kullanılabilirler.

İYS'DE Şikayet Süreci Nasıl Çalışıyor?

Bu konuda ise şikayet başvuruları, internette ulaşılması çok kolay olan e-Devlet kapısı ve ticaret başkanlığı internet sitesi sayesinde veya yazılı olarak şikayetçinin net olarak ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılmak durumundadır.Şikayetçi olan gerçek kişi ise adı, soyadı ile imzası ve ikametgah adresinin; bulunan tüzel kişi ise unvanı, adresi ile temsile yetkili kişinin veya uygun görülmekte bulunan vekilin adı soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir.

İstenmeyen Ticari sorumluluklarda dikkat edilmesi gereken mecburi konular!

* Kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde, şikâyetçinin;

 • T.C. kimlik numarası
 • Telefon numarası
 • Abonesi olduğu GSM operatörünün adı İletinin gönderilme tarihi ve saati İletinin içeriğinin tamamı
 • Şikâyetçinin tacir olması durumunda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası
 • Şikâyetçinin esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
 • Varsa iletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.

* Elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde, şikâyetçinin;

 • T.C. kimlik numarası
 • Elektronik posta (e-posta) adresi
 • Şikâyetçiye e-posta hizmeti sağlayan işletmenin adı
 • İletiyi gönderenin e-posta adresi
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati İletinin içeriği
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası Şikayetçinin tacir olması durumunda istenir.
 • İletinin bir örneği başvuruya eklenir.

* Sesli arama yoluyla yapılan iletilerde, şikâyetçinin;

 • T.C. kimlik numarası
 • Telefon numarası
 • GSM veya sabit hat operatörünün adı
 • İletiyi gönderenin numarası (bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı)
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati
 • İletinin içeriği
 • Şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası
 • Şikâyetçinin esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.

Farkı olan elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının çeşidine bağlı olarak yönetmelikte belirtilen bilgilerden uygun olarak seçilmiş olanları yer verilir.

Şikayet Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren gecikmeksizin 3 (üç) ay içinde yapılır. Şikâyetçi olanın eşi, çocuğu veya herhangi bir yakını adına şikâyette bulunabilir mi? Şikâyetçi kişi bir tek kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen mecburi olan ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir.

İYS Şikâyet Süreci Nasıl Sonuçlanır?

 • İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin belirlenen bilgi ve belgeler ilgiliden elden verilerek veya herhangi bir şekilde temin edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Fakat gerekli olan hallerde il müdürlüğünce denetimi için görevlendirilen kişi yani personel tarafından yerinde denetim yapılabilme hakkına sahiptirler.
 • Hizmet Sağlayıcısı olan ve aracı hizmet sağlayıcısı gibi, il müdürlüğü tarafından herhangi bir söz konusu şikâyetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bununla beraber bu talebin tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde teslim etmekle mecburdurlar. Gerekli durumda ilgilinin talebine istinaden il müdürlüğünce bu süreç sadece ve sadece yalnız bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 15 (on beş) gün uzatılabilir, ve sonrasında bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgeler eğer teslim edilmez ise, şikayet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulmuş olan bilgi ve belgeler üzerinden mecburi olarak idari işlem uygulanır.
 • İl müdürlüğü, herhangi bir hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının net olarak doğrudan tespit edilemediği durumlarda ise, ilgili kamu kurum ve bu gibi kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmetinde bulunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edilmektedir.

İYS Sürecinde Denetim Mekanizması Nasıl Çalışır?

 • Ticaret Bakanlığı belirlenmiş olan hizmet sağlayıcı ve aracı olan hizmet sağlayıcının yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye ise yetkilidir.
 • Bakanlıkça uygun görülüp görevlendirilen denetim elemanları, yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan bakanlık yetkisine giren hususlar ile ilgili olarak her türlü ulaşılan bilgi, belge ve defterleri istemeye ve bunları incelemeye ve örneklerini almaya, bu konuyla alakalı ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya her bir şekilde yetkilidir. İlgililer ile bağlantılı olan istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarının, bunların örneklerini eksiksiz olarak ve gerçeğe uygun olarak verme durumunda, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle mecburidir.
 • Bakanlıkça uygun görülen görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik ortamdaki iletileri gönderen hizmet sağlayıcı ve bunla beraber aracı hizmet sağlayıcının net olarak abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve beraberinde belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile online ortamda haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden istemeye net bir şekilde yetki hakkı vardır.

İYS Şikayetlerde İdari Yaptırımları Uygulama

 • Belirlenmiş olan yönetmeliğe aykırı hareket edenlere aksi takdirde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun değişmeksizin 12'nci maddesi uyarınca uygulanacak belirli olan idari para cezalarını vermeye, Hizmet Sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı olan merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir.
 • Bu duruda verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren net olarak bir ay içinde ödenmek zorundadır.

Neden İYS 24 Portalı Kullanmalıyım?

Eşsiz bir yazılım olan İYS 24 portal, verilerinizin en hızlı ve güvenilir bir şekilde İYS'ye aktarılmasını sağlamaktadır. Anlık olarak veri takibi, farklı veri yükleme seçenekleri ve özelleştirilebilir raporların tamamı İYS 24 Portal’da!

BAŞVUR
picture

Bizi nasıl bulabilirsiniz

İletişim

Yıldız Teknik Üniversitesi
Adres: Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı cad. Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı C1 Blok
No: 406 Esenler /İstanbul

[email protected]

+90 212 400 08 24

Sizi Arayalım

WhatsApp Destek